У каждого народа своя ментальность — своеобразный склад ума, свое мироощущение, миропонимание. Казаху, например, не свойственны точность, четкость в европейском понимании. Он предпочитает речи иносказательные, метафорические, с намеками, с красочными образами, витиеватые. Душа у него широкая, вольная, как степь. Мыслит он космическими категориями. Он с

Почему некоторые соперники меня избегают? Потому что я чемпион! 2. Когда становишься популярным, все стараются влезть в твою жизнь. Вокруг очень много шумихи. Это     сильно отвлекает, мешает заниматься своим непосредственным делом. Но, с другой стороны, ты осознаешь, что от этого уже никуда не денешься 3.

Әлихан Бөкейхановтың ұлағатты сөздері Мақаланы қалам өзі тілегенде жазса – сөз кестелі болады. Адам қызметіне кіріспей қазына тумайды Халық ісін орнын салуға көп ақыл, көп қызмет, көп жылғы шебер істеген әдіс керек. Адам баласы бір-біріне өкімші де, құл да болған. Көзі соқырдан көңілі соқыр жаман. Қазақ сайлауы - жұртқа келген бір

«Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Егер де біз

Почему некоторые соперники меня избегают? Потому что я чемпион! Когда становишься популярным, все стараются влезть в твою жизнь. Вокруг очень много шумихи. Это сильно отвлекает, мешает заниматься своим непосредственным делом. Но, с другой стороны, ты осознаешь, что от этого уже никуда не денешься Мне очень приятно, что